Werk-Zorg 27

Van ZORG 27 naar WERK 27

Als er voldoende balans is, pakken wij door: We stimuleren de mens om vanuit huis of beschermde dagbesteding naar activiteiten in maatschappelijk verband te bewegen. Dit houdt in dat wij gebruik maken van werklocaties bij werkgevers, waardoor de mensen zien wat er van een toekomstige werknemer gevraagd wordt. Door deze deelname in een reguliere (beschutte) werkplek ervaren de mensen hoe ver ze zijn in hun persoonlijke ontwikkeling om de laatste stap richting betaald werk te maken.

Onze coach begeleidt de mens met aandacht en nabijheid om deze stappen bewust te maken.


Producten:

Door een gerichte, intensieve activering deelnemers laten doorstromen richting betaald werk. Deze vorm van  activering zorgt voor een directe aansluiting met wat werk echt betekent. Hierbij haalt ZORG-WERK 27 de sociale activering uit de sfeer van dagbesteding. Wij zorgen ervoor dat de afstand tot de arbeidsmarkt door onze praktische aanpak wordt verkleind. De ervaring leert dat een groot aantal ondernemers bereid is om deze werkzoekenden te laten participeren. Binnen het traject worden een drietal hoofdactiviteiten onderscheiden:
– Versterken van de werknemersvaardigheden
– Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
– Arbeidsmarktpositie in beeld brengen
 
ZORG-WERK 27 is praktisch en lokaal gericht om de werkzoekenden in hun eigen omgeving direct te bewegen. Samen met de werkzoekenden onderzoeken wij hun mogelijkheden. De invulling van het traject kan variëren van het samen gaan wandelen, sporten of de werkzoekenden zelfstandig te activeren. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligerswerk in zowel de sociale als commerciële sector. Na de intake gaan werkzoekenden zo snel mogelijk aan de slag met het verrichten van diverse werkzaamheden, onder begeleiding van zowel ZORG-WERK 27 als de werkgever. ZORG-WERK 27 biedt deze werkzoekenden in aanvang een veilige werkplek waar zij kunnen groeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Omdat zij direct betrokken worden in een concrete werksituatie ervaren de werkzoekenden in de praktijk wat ze allemaal kunnen. Ook zien zij in de praktijk welke werkzaamheden binnen de bedrijven worden verricht waardoor zij ook een beter zicht krijgen op beroepen en functies.

Na uitval door ziekte of werkloosheid wordt de afstand tot de arbeidsmarkt snel groot. Het verlies van werk, het accepteren van de huidige situatie en de onzekerheid vanwege beperkingen en het gemis aan recente werkervaring nemen per dag toe. Een praktijk gerichte diagnose kan langdurige uitval voorkomen. Door middel van beweging, muziek en/of vrijwilligerswerk wordt een diagnose gesteld waarmee een realistisch beeld van betaald werk voor de cliënt duidelijk wordt. Het unieke aan deze manier van diagnosticeren is, dat er naast het stellen van een diagnose gewerkt wordt aan het realiseren van een reëel en haalbaar beeld van betaald werk voor de persoon.

Bijvoorbeeld op sociale angst, zinvolle daginvulling, burn-out participatie en carrièreplanning

Het doel van coachen is de cliënt laten inzien welke keuzes hij/zij heeft en wat hiervan de gevolgen of toekomst mogelijkheden zijn. Zelfreflectie, interne motivatie en het durven nemen van kleine stappen in zijn/haar herstel zijn de belangrijkste zaken waarop gecoacht wordt. Het brengt de cliënt in beweging en geeft energie. Het traject wordt afgestemd op de individuele problematiek. Er worden realistisch doelen gesteld, positief geformuleerd en met ieders individuele talenten als uitgangspunt.

Samen met de cliënt gaan we na welke (denk)gewoonten hij/zij wil veranderen en in welke richting. Tijdens dit begeleidingstraject staan bewustwording, zelfinzicht en ontplooiing centraal. Door middel van onze individuele begeleiding helpen wij de cliënt om zijn/haar kwaliteiten en capaciteiten beter te benutten.

Vorm van interventie: gesprek, spel, oefening, creatief, wandelen en lichaamswerk (meditatie, energetisch)