Werk-Zorg 27

WERK 27

Werk zoeken, vinden en houden is een intensief en persoonlijk traject. ZORG-WERK 27 verzorgt sinds 2008 een breed scala aan trajecten. Via een voorschakeltraject in de vorm van een oefenwerkplek bereiden we de mensen voor op een passende baan. Hierna leiden we de mensen toe naar een betaalde baan in deze gevonden richting. Dit vergt coaching, begeleiding en bemiddeling tussen potentiële werkgevers en cliënten. Wij hebben hiervoor een veelzijdig regionaal netwerk opgebouwd in Bergen op Zoom en omgeving (Gemeentes Brabantse Wal).

ZORG-WERK 27 is hierdoor een betrouwbare persoonlijke ondersteuner in de zoektocht naar werk bij u in de buurt.


Producten:

Het begeleiden van een cliënt met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald/gesubsidieerd werk. Hierbij staan wij als eerste stil bij de persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt. Welk soort bedrijf en functie past bij deze persoon en wat zijn de mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor hem/haar. Hierna onderzoeken wij of de cliënt de benodigde vaardigheden bezit om te solliciteren en kijken wij onder andere naar zijn/haar sollicitatiebrief, CV, netwerk en verbale en non-verbale presentatie. Samen gaan we opzoek naar vacatures en werkgevers en proberen wij een duurzame plaatsing te realiseren.

Deze training is gericht om de cliënt die op zich voldoende mogelijkheden heeft qua opleiding, werkervaring, vaardigheden in betaald werk, maar die onvoldoende in staat is zichzelf op een adequate wijze te presenteren richting een werkgever. De training moet de cliënt voldoende handvatten aanleren om zelfstandig te solliciteren naar betaald werk. Het aanleren van effectieve sollicitatievaardigheden en het leren toepassen daarvan.
– zoeken van vacatures
– leren netwerken
– wijze van solliciteren (aanpak: schrijven van een brief/mail, telefonisch contact
– opvragen informatie, gebruik van sociale media, etc.)
– opstellen CV
– gespreksvoering oefenen en presentatievaardigheden

Het begeleiden van de geplaatste cliënt in de organisatie gericht op het behouden van de verworven baan zodat een duurzame plaatsing gerealiseerd is. Het voorkomen van uitval of terugval binnen de proeftijd. De begeleiding richt zich o.a. op het structureren van het werk, en het begeleiden van de werknemer op het werk en in de thuissituatie. De jobcoach is aanspreekpunt voor zowel de werknemer als de werkgever. Werkwijze conform visie en eindtermen van en opgesteld door de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland.