Werk-Zorg 27

ZORG 27

Verzorgt trajecten waarin mensen persoonlijk gecoacht en begeleid worden.

Na verlies (van werk of gezondheid) bieden we steun en helpen we om hun leven weer zin te geven.

Als het nodig is helpen we bij het structureren van het dagelijks leven
en leren we methodisch om te reflecteren of te communiceren.

We bewegen letterlijk de mensen door samen te wandelen of activiteiten te zoeken die bij hen passen.
We helpen in balans te komen zodat mensen ook figuurlijk in beweging kunnen komen. Als deze zorg
in het kader van de WMO gegeven wordt dan werken wij samen met de Stichting Inzet voor Zorg.


Producten:

Voor wie ?
Klanten die, in de brede zin van het woord, te maken hebben met verlies (van gezondheid, relatie(s) of werk) doorlopen diverse fases alvorens er een sprake kan zijn van acceptatie. Na de acceptatie is herstel van gezondheid of werkzaam leven en hernieuwde betekenisgeving eerst weer mogelijk. Voor die klanten die nog geïsoleerd zijn in dit (rouw)proces bieden wij onze participatie-interventie aan.

Hoe ?
Wij zoeken aansluiting bij de belevingswereld en levenservaring van de klant en in hun thuissituatie zoeken we samen naar verbindende elementen zodat er in de nieuwe situatie weer betekenis ervaren wordt. Als het nodig is helpen we bij het structureren van het dagelijks leven en leren we methodisch om te reflecteren of te communiceren. We bewegen letterlijk de mensen door samen te wandelen of activiteiten te zoeken die bij hen passen.

Voor wie ?
Klanten die, in de brede zin van het woord, te maken hebben met verlies (van gezondheid, relatie(s) of werk) doorlopen diverse fases alvorens er een sprake kan zijn van acceptatie. Na de acceptatie is herstel van gezondheid of werkzaam leven en hernieuwde betekenisgeving eerst weer mogelijk. Voor die klanten die juist in staat zijn om af en toe deel te nemen aan activiteiten buitenshuis, maar dit nog niet in georganiseerd verband doen, bieden bij ondersteuning bij het bevorderen van de maatschappelijke deelname als dienst.

Hoe ?
Als er voldoende balans is, pakken wij door: We stimuleren de klant om vanuit huis of beschermde dagbesteding naar activiteiten in maatschappelijk verband te bewegen. Dit houdt in dat wij gebruik 
maken van werklocaties bij werkgevers, waardoor de mensen zien wat er van een toekomstige werknemer gevraagd wordt. Door deze deelname in een reguliere (beschutte) werkplek ervaren de mensen hoe ver ze zijn in hun persoonlijke ontwikkeling om de laatste stap richting betaald werk te maken. Wij begeleiden de klant met aandacht en nabijheid om deze stappen bewust te maken.

Voor wie ?
Wij coachen en begeleiden de mensen bij het volgende van de opleiding met als einddoel dat zij in staat is zelfstandig(er) de door UWV noodzakelijk geachte scholing volledig te doorlopen en af te ronden.

Hoe ?
Vaak start onze begeleiding al bij het samen inschrijven bij de opleidingsinstanties, het verkrijgen van de studieboeken en het maken van een studieplanning. Stap voor stap nemen we de start en het volgen van de opleiding door, zodat ze er niet alleen voor staan met al hun vragen. Eenmaal gestart volgt de coaching en begeleiding met name op o.a. de huiswerkbegeleiding, structuren studie tijden, afstemmen met werk en huishouden en bewaken voortgang. Uiteraard is en blijft dit maatwerk op grond van de noodzaak en behoeft van de klant.

Onze begeleiding bestaat uit ondersteuning die gericht is op behoud of verbetering van zelfredzaamheid.
Bij begeleiding gaat het niet om het overnemen van taken, maar om de ondersteuning ervan. Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie. Hulp bij plannen, stimuleren
en voorbereiden van activiteiten zoals:
– structureren van het dagritme
– sociale contacten en sociale omgeving
– inzicht krijgen in mogelijke gevolgen van besluiten
– administratie doen/post afhandelen
– boodschappen doen
 
Maar ook het voorbereiden van en ondersteunen bij gesprekken op het gebied van wonen, onderwijs, werk, inkomen, iets kopen/betalen.