Zorg

PGB

Coaching & begeleiding

Stage

Re-integratie

WAJONG

Persoonlijk begeleiding

Werk

WMO

aandacht

stimuleren

Producten

Van ZORG 27 naar WERK 27

 

Als er voldoende balans is, pakken wij door: We stimuleren de mens om vanuit huis of beschermde
dagbesteding naar activiteiten in maatschappelijk verband te bewegen. Dit houdt in dat wij gebruik
maken van werklocaties bij werkgevers, waardoor de mensen zien wat er van een toekomstige werknemer
gevraagd wordt. Door deze deelname in een reguliere (beschutte) werkplek ervaren de mensen hoe
ver ze zijn in hun persoonlijke ontwikkeling om de laatste stap richting betaald werk te maken.

 

Onze coach begeleidt de mens met aandacht en nabijheid om deze stappen bewust te maken.