Zorg

PGB

Coaching & begeleiding

Stage

Re-integratie

WAJONG

Persoonlijk begeleiding

Werk

WMO

Vacatures

nieuws

vacatures

van zorg naar werk

Nieuws

 • • Reflectie op zorg door Ivonne Hoen in de master zorgethiek&beleid

  Wat maakt zorg tot goede zorg? Waarom is de zorgrelatie zo belangrijk? Kan je goede zorg ook objectiveren, of vraagt het denken over wat goede zorg is juist een heel ander type benadering? Deze en andere vragen staan centraal in de Master Zorgethiek en Beleid van de Universiteit van Humanistiek:

   

  "Je leert argumenteren en ontwikkelt een eigen visie op zorg. In kleine, enthousiaste groepen verdiep je je in zorg-ethische vraagstukken, zowel vanuit het perspectief van de patiënt (cliënt) als dat van de professionele zorgverlener en de beleidsmaker. Je leert kritisch reflecteren op beleid in de zorg, interculturele vraagstukken, methoden van moreel beraad, kwaliteit van zorg en de betekenis van ziekte en zorg voor patiënten (cliënten). Je wordt opgeleid tot iemand die in staat is beleidsontwikkelingen in de zorg kritisch te analyseren."

  (bron: (Pre)master zorgethiek&beleid 2018-2019; www.uvh.nl/masterzorgethiekenbeleid).

   

  Dit sluit helemaal aan bij de dagelijkse praktijk van ZORG–WERK 27 binnen het sociaal domein, vandaar de keus van Ivonne Hoen voor deze studie.

   

  “Ik ben erg blij met de verdieping die deze master me biedt in mijn werk en de kans om mijn droom waar te maken: "de mooiste studie is die van de mens". Mijn ‘concern’ is de kwetsbare mens in de participatiesamenleving en hoe we daar vanuit onderlinge afhankelijkheid (zorgethisch) naar kunnen kijken. Welke rol speelt ziekte en verlies in het vormgeven van ons leven in de maatschappelijke context? Graag deel ik hier met jullie de stukken die ik met regelmaat voor de studie moet schrijven en die ik koppel aan mijn dagelijkse ervaring in mijn werk."

  Ivonne Hoen, Zorgethica i.o.

   

  Essays en papers t.b.v. (Pre)master zorgethiek en beleid 2016/2017

    • "Mens leer te sterven" (Plato)

  "Een leesbaar aangrijpend" essay naar aanleiding van de film 'My life without me'.
  Trefwoorden: autonomie, existentialisme, levenskunst, levenseinde.

    • "(Het valt niet mee te) worden wie je bent"

  Hoe denkt Nietzsche over het verband tussen lijden en zelfschepping?
  "Een diepgaand filosofisch" paper in de vorm van een essay.

    • "Al doende leert men" – Participatie in onze moderne samenleving een moreel recht of een merele plicht

  "Een gepassioneerd toegankelijk" paper over hoe we in onze organisatie kunnen leren
  de beste zorg te leveren aan de kwetsbare mens, geschreven vanuit een reële casus.

    • "(Hoe) ben ik in beeld" – De mens centraal in de participatiesamenleving. Vanuit welk mensbeeld gezien?

  "Een knap geconstrueerd en zeer goed leesbaar" vergelijkend literatuuronderzoek tussen een
  praktijkstudie en een filosofisch essay om relevante aanvullingen te ontdekken op het mensbeeld
  binnen het sociaal domein, met een advies voor mogelijk verder empirisch onderzoek.

   

 • • Werknemers met een beperking: "Je krijgt er veel voor terug"

  BNdeStem (15 februari 2017)

  Etten-Leur - West-Brabant scoort goed als het gaat om het aan een baan helpen van mensen met een beperking. Sinds 2012 tot en met het derde kwartaal van 2016 werden in deze regio 1.189 werkplekken ingevuld door deze doelgroep, meer dan in welke andere arbeidsmarktregio in het land dan ook.

   

  Lees verder

   

 • • De intermediair tussen mensen met een beperking en hun werk

  Regio in bedrijf

  WERK 27 coacht, begeleidt en bemiddelt werk–zoekenden en werknemers die samen met
  ons een stap (richting passend werk) willen maken. Wij kijken naar de mens achter de situatie.
  Juist de jongeren en de kwetsbare werkzoekenden met psychische-, mentale- of fysieke
  beperkingen kunnen rekenen op de betrokkenheid van WERK 27. Denk aan mensen met
  autisme, depressie, burn-out, persoonlijkheidsstoornissen, hoge of lage intelligentie etc.

   

  Lees verder

   

 • • Arbeidsplan leidt Schipbreuk

  Brabants Dagblad (07 juni 2016)

  Overheid creëerde nog maar vier banen voor mensen met beperking.

   

  Het idee was om 715 mensen met een arbeids–beperking in West-Brabant aan
  een baan te helpen. Maar dat gaat niet lukken.

  "Gemeenten, scholen en ziekenhuizen moeten zich schamen"

   

  Lees verder

   

 • • Mixen & Matchen

  Gazet: Bergen op Zoom (01 juni 2016)

   

  Ervaring opdoen en verder leren, dat was het doel van de stageplaats die WERK27 vond door middel van het
  netwerk van Samen in de Regio. Petra Lepolder, wethouder-gemeente Steenbergen en tevens ambassadeur
  van de netwerkorganisatie droeg haar steentje bij aan het sluiten van de match tussen WERK 27 en Veerman ICT.

   

  Lees verder

   

 • • Omgaan met verlies, rouw en zingeving

  StadsMag: Bergen op Zoom (maart 2015)

  Door de participatiewet is er sinds 1 januari veel veranderd voor werkgevers en er staan nog grotere veranderingen
  te wachten. Het meeste impact heeft de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkingen. In het sociaal akkoord
  van 11 april 2013 hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn, waarvan
  100.000 in de marktsector. In 2015 hebben bedrijven hierin nog een vrije keuze, maar als de doelen niet gehaald worden, treedt per 2016 de zogenaamde Quotumwet in werking. Is deze situatie een probleem voor bedrijven? “
  Nee, het biedt juist kansen voor ze”, stelt men bij WERK 27 en daar vertellen ze maar al te graag over.

   

  Lees verder

   

Stock afbeelding door Pressfoto - Freepik.com