Zorg

PGB

Coaching & begeleiding

Stage

Re-integratie

WAJONG

Persoonlijk begeleiding

Werk

WMO

Folders

 

actief

begeleiding

Van zorg naar werk

 

WERK 27 is ontstaan in 2010 uit een fusie van twee organisaties die sinds 2008 actief waren met het coachen
en begeleiden van jongeren met een beperking. In de jaren hierna heeft WERK 27 zich verder ontwikkeld tot een organisatie die zich breed inzet voor iedereen die extra aandacht en steun nodig heeft om een stap richting werk
te maken. Wij brengen mensen in beweging en maken ze bewust van hun mogelijkheden.

 

Onze begeleiding is allereerst gericht op het verzorgen van een stabiele en overzichtelijke sociale omgeving van
de cliënt. Zonder deze basis is een succesvolle uitstroom richting werk lastig. Sinds 2014 voeren wij in dit kader zorgtrajecten uit om mensen hierin te begeleiden. Vanwege de toename van deze zorgvraag is ZORG 27 ontstaan
en een belangrijk onderdeel geworden van onze organisatie. Wij verzorgen hiermee een breed dienstenpakket
voor mensen in hun proces van zorg naar werk. Hiermee onderscheiden wij ons van andere zorgaanbieders.

 

 

Sinds 2016

Uitvoeren van re-integratiediensten ‘Naar Werk' en 'Werkfit maken' ihkv Inkoopkader 2016 – 2020
voor klanten met een Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAJONG-WIA ) of Ziektewetuitkering

 

Sinds 2014

 

Sinds 2011

 

Sinds 2008